Facebook Twitter

Rezultatele consultării publice a Comisiei Europene privind cadrul de reglementare al noilor tehnici de editare genetică

În aprilie anul trecut, Comisia Europeană a lansat o consultare publică cu privire la modul în care ar trebui reglementate noile tehnici de editare genetică, cunoscute și sub denumirea de noi tehnici genomice (NGT). Rezultatele se bazează pe peste 2.200 de răspunsuri din partea cetățenilor celor 23 de state membre și a 28 de țări din afara UE.

Rezultatele acestei consultări publice reflectă un sprijin majoritar pentru o modificare a reglementărilor pentru NGT în Uniunea Europeană. Majoritatea participanților aparțin grupului „cetățenilor europeni” (65%), urmat de industrie (13%) și mediul academic (9%).

Domeniul de activitate al respondenților a inclus agricultura (20,4%), ameliorarea plantelor/semințe (19,2%), ecologie (10,7%), prelucrarea alimentelor (10,7%), comerț (9,1%) și industria biotehnologiei (5,5%).

Printre cele mai remarcabile concluzii sunt și acelea că 79% dintre participanți consideră că legislația privind organismele modificate genetic (OMG) nu este adecvată pentru plantele obținute prin mutageneză direcționată sau cisgeneză (NGT). Acest punct de vedere este susținut de cetățeni, mediul academic, industrie, autorități publice și sindicate. Doar 17% dintre participanți consideră că reglementarea OMG-urilor este adecvată pentru NGT, majoritatea adepților acestei opinii fiind ONG-uri și organizații de consumatori.

61% dintre respondenți consideră că menținerea acestor tehnologii sub cadrul actual de reglementare va avea consecințe pe termen scurt, mediu sau lung. Consecințe negative principale ar fi pierderea instrumentelor pentru a face față schimbărilor climatice, pentru a putea dezvolta culturi mai rezistente sau pentru a reduce utilizarea produselor fitosanitare.

Referitor la evaluarea riscurilor, 61% dintre respondenți au susținut o abordare diferită de evaluare a riscurilor, față de cea actuală referitoare la OMG-uri. Legat de acest aspect, 34% (mai ales autorități publice, cadre universitare și cetățeni) consideră că evaluarea riscului ar trebui să aibă cerințe adaptate caracteristicilor și profilului de risc al unei plante . 27% (în special asociații de afaceri, sindicate și companii) consideră că nu este necesară o evaluare specifică a riscului atunci când plantele ar fi putut fi produse prin reproducere convențională sau mutageneză clasică.

22% dintre respondenți au susținut menținerea cerințelor de evaluare a riscurilor pentru OMG-uri, dar 13% dintre toți respondenții consideră că nu este necesară nicio evaluare a riscurilor pentru aceste plante.

Majoritatea respondenților au fost ferm de acord că o mai bună utilizare a resurselor naturale, toleranța/rezistența la stresul biotic sau abiotic, randamentul sau alte caracteristici agronomice, o compoziție mai bună, o performanță mai bună la depozitare și producția de substanțe de interes pentru industria alimentară și nealimentară sunt trăsături care ar putea contribui la durabilitate. 51% dintre participanți consideră că prevederile de reglementare specifice pentru durabilitate ar trebui incluse în această inițiativă, poziție susținută de lumea academică și de cetățeni. O altă poziție, susținută de asociații de afaceri, ONG-uri, sindicate și organizații de consumatori, și care a însumat 41% dintre răspunsuri, consideră că nu este necesar să se introducă prevederi de sustenabilitate în această inițiativă..

Abordând trasabilitatea efectivă a acestor plante, 32% au ales să facă acest lucru pe baza înregistrărilor și bazelor de date publice; 27% pe baza documentației oferite prin lanțul de operatori și 19% prin soluții digitale.

Acolo unde nu pot fi furnizate metode analitice fiabile care pot detecta și diferenția un produs de altul, 63% dintre respondenți consideră că cerințele ar trebui adaptate, în timp ce 30% consideră că produsul nu ar trebui să fie lăsat pe piață.

Opiniile au variat și cu privire la modul în care poate fi asigurată transparența pentru consumatori și operatori cu aceste instalații: 29% consideră că transparența poate fi obținută printr-o etichetă fizică pe produsul final. 22% consideră că transparența nu este necesară pentru acele plante care ar fi putut fi produse și prin creșterea convențională, idee susținută de mediul academic și industrie. Alți 20% consideră că transparența poate fi obținută prin informații disponibile în alte locuri decât eticheta, cum ar fi bazele de date publice, iar 18% cred că transparența poate fi obținută printr-o etichetă digitală. 
 
 
 
 
 

Abonează-te la Newsletter

Pentru a fi la curent cu ultimele știri și oferte, abonează-te la newsletter. Nu trimitem spam.