Legislatie

Legea nr. 214/2002 pentru aprobarea O.G. nr. 49/2000 privind regimul de obţinere, testare, utilizare şi comercializare a O.M.G. prin tehnicile biotehnologiei moderne, precum şi a produselor rezultate din acestea Citeste mai departe Directiva 2001/18/CE a Parlamentului European si a Consiliuluidin 12 martie 2001 privind diseminarea deliberata în mediu a organismelor modificate genetic si de abrogare a Directivei 90/220/CEE a Consiliului Citeste mai departe Legea nr 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul si certificarea calitatii, comercializarea semintelor si a materialului saditor, precum si inregistrarea soiurilor de plante Citeste mai departe ORDIN nr. 186 din 23 martie 2009 privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.264/2005 pentru aprobarea Regulilor şi normelor tehnice privind producerea în vederea comercializării, controlul, certificarea calităţii şi comercializarea seminţelor de plante oleaginoase şi textile Citeste mai departe ORDIN nr. 185 din 23 martie 2009 privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.262/2005 pentru aprobarea Regulilor şi normelor tehnice privind producerea în vederea comercializării, controlul, certificarea calităţii şi comercializarea seminţelor de cereale Citeste mai departe ORDIN nr. 237 din 7 aprilie 2006 privind autorizarea cultivatorilor de plante modificate genetic Citeste mai departe ORDIN nr. 471 din 14 iulie 2006 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 237/2006 privind autorizarea cultivatorilor de plante modificate genetic Citeste mai departe DECIZIA COMISIEI din 22 aprilie 1998 privind introducerea pe piaţă a porumbului modificat genetic (Lat. Zea mays linia MON810), conform Directivei Consiliului 90/220/CEE_eng Citeste mai departe DECIZIA COMISIEI din 22 aprilie 1998 privind introducerea pe piaţă a porumbului modificat genetic (Lat. Zea mays linia MON810), conform Directivei Consiliului 90/220/CEE_rom Citeste mai departe